ALGEMEEN

 Afbeelding invoegen
Neem voor meer informatie Contact op.

 FEEDBACK
 
ColumnCollege op 22 februari 2017  in de Bibliotheek in Hengelo:
In het Schrijverscafé dat maandelijks plaatsvindt in de bibliotheek van Hengelo, gaf Robert Beernink op 22 februari een uiteenzetting over het schrijven van een column. Daarbij passeerden in vogelvlucht een aantal criteria de revue waaraan een goede column volgens hem moet voldoen. Eigenlijk zijn er geen strikte regels, maar een eigen stijl is wel belangrijk, net als o.m. een beperkte lengte en het gebruik van humor. Verder spreekt het vanzelf dat er geen taalfouten in mogen staan. Het is daarom aan te bevelen je column eerst aan een ander te laten lezen of een dagje te laten liggen, voor je hem vrijgeeft voor publicatie, aldus Beernink. Tijdens zijn lezing ging hij regelmatig in op vragen uit het publiek, wat de levendigheid zeer ten goede kwam.
Hans Hoes (werkgroep Schrijverscafé) 
 
ColumnCollege op 3 november 2016  in de Bibliotheek in Enschede:
"Ik en naar mijn mening alle aanwezigen hebben met veel plezier jouw college over columns en humor gevolgd."
(Gerard Kocx, directeur Bibliotheek Enschede)