Afbeelding invoegen

Lezen raakt al onze emoties, laat ons verdwalen in verhalen, leren en abstraheren, eindeloos fantaseren, chillen, gillen en gieren van plezier.
Bibliotheken, boekhandels, festivals, leesclubs … ze zetten zich met veel energie in om lezen te stimuleren en nog leuker te maken.
Praten en discussiëren over boeken, achtergronden van het verhaal en de motivatie van de schrijver leidt tot verdere innerlijke verdieping en ontplooiing.
Daar wil ik graag aan bijdragen met behulp van het ‘HumorCollege, de presentatie ‘Pad van Kleren’ of een op maat gemaakt programma.
 
Afbeelding invoegen
Tijdens het 'HumorCollege' vertel ik over nut en noodzaak van humor, waarom we om bepaalde zaken moeten lachen, hoe dat in werkt in ons brein en welke plekken in de hersenen daarvoor verantwoordelijk zijn.
We praten over de magie van associëren en sparren interactief over het gebruik van humor in het algemeen en in mijn werk, waarbij vele lichtgedichten de revue passeren.
 
Afbeelding invoegen
Naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek ‘Pad van Kleren’ heb ik een interactieve presentatie samengesteld, waarin ik vertel over de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van dit verhaal.
Ook onderwerpen als ‘inspiratie’ en ‘associatie’ maken er deel vanuit en alles wat verder ter tafel komt, in een met veel humor doorspekte levendige wisselwerking met het publiek. 
 
Afbeelding invoegen
Vanwege hun belangrijke rol in de samenleving wil ik mij in 2020-2021 extra richten op bibliotheken. Klik voor info op: 
 
Afbeelding invoegen

Praktisch
Alle aanwezigen ontvangen na afloop een gratis exemplaar van de bundel 
Afbeelding invoegen 
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om in de pauze en/of na de presentatie boeken te kopen.
Vorm en duur van de presentatie altijd in overleg, uiteraard rekening houdend met alsdan geldende gezondheidseisen. 
Klik hier voor de brochure.


Neem voor boekingen en/of meer informatie contact op met mij of met:
 
Afbeelding invoegen