Maatwerk 
 
De Juiste Woorden
 
We wisselen dagelijks ontelbaar veel woorden met elkaar uit. We letten er niet altijd op, maar met de enorme woordenschat die we tot onze beschikking hebben, kunnen we op een heel verfijnde manier met elkaar communiceren. Intonatie en non-verbale communicatie spelen daarbij ook een belangrijke rol, maar de basis is het woord. 
 
De juiste woorden weerspiegelen de juiste betekenis. Woordkeus is extra van belang als we een specifieke bedoeling hebben met wat we willen zeggen, of onze woorden een gewenste intentie moeten uitdragen. Het op luchtige wijze toespreken van een jubilerende collega vergt een andere woordkleur dan een voorgedragen in memoriam. 
 
Het vinden van de juiste woorden is niet altijd eenvoudig. Robert wil je daarbij graag helpen. Hij heeft veel ervaring met het schrijven van onder meer toneel- en liedteksten, cabaret, voordrachten, toespraken, korte verhalen, beschrijvingen van personen en bedrijven, columns en boeken. Robert staat bekend om zijn vlotte pen voor zowel humor, satire en relativering als beleving en inleving. 
 
Als adviseur begeleidt Robert je bij het opstellen van teksten, als ghostwriter of "schaduwschrijver" schrijft Robert jouw boek in jouw naam. In beide gevallen zijn goede communicatie, begrip en inlevingsvermogen voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Robert heeft daar ruime ervaring mee.

Robert Beernink, verhalenschrijver en columnist, gaat met veel plezier dagelijks de uitdaging aan het beste woord op de beste plek te zetten. Hij wil die passie graag delen met anderen en helpen bij het vinden van de juiste woorden. 
 
Neem gerust geheel vrijblijvend Contact op om hierover met Robert van gedachten te wisselen! 

Maatwerk Uitgaven
 
Wat is er nou mooier dan een bijzonder moment luister bij te zetten door de publicatie van een boek? 
 
Zo'n moment kan van alles zijn: een opening, een jubileum of een moment dat daar gewoon goed bij past. Nog meer bijzonder is als de uitgave niet een historisch relaas of een biografie is, ook prima natuurlijk, maar fictie, poëzie of een andere schrijfvorm.  
 
Robert praat met bedrijven en instellingen die daar belangstelling voor hebben, inventariseert de wensen en de mogelijkheden en neemt het verdere werk uit handen. In de praktijk gaat het veelal om verhalenbundels, maar ook dichtbundels, themavertellingen of andere, innovatieve vormen zijn mogelijk.
Hij adviseert daar graag over. Het bedrijf of de instelling kan zelf kiezen daar al dan niet een rol in te willen spelen.
 
Robert stelt een profiel op waaraan de inhoud van het boek moet voldoen, zoekt bekwame schrijvers (vaak ook uit de regio), verzamelt en redigeert de ontvangen bijdragen, stemt af met de opdrachtgever en levert een maatwerk product af.  
 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via: Contact.